BBT voor de houtverwerkende nijverheid

Terug naar filteroverzicht

Download studie

Deze studie omvat zowel de geïnventariseerde informatie als het BBT-advies over de milieutechnieken die aangewend kunnen worden in de houtverwerkende nijverheid, d.w.z. de “houtindustrie” en de “meubelindustrie”. Aandacht gaat voornamelijk uit naar maatregelen met betrekking tot beperking van het energieverbruik, emissies naar lucht, inclusief geurhinder en binnenlucht, en de emissies van houtverduurzamingsmiddelen naar bodem en grondwater.

De BBT-studie is een herziening (actualisatie) en tevens een integratie van drie eerder gepubliceerde studies nl.:

  • de in 1998 gepubliceerde studie “Beste Beschikbare Technieken voor de houtverduurzaming” (Jacobs en Dijkmans, 1998(a));
  • de in 1998 gepubliceerde studie “Beste Beschikbare Technieken voor de productie van spaanplaten” (Jacobs en Dijkmans, 1998(b));
  • de in 2003 gepubliceerde studie “Beste Beschikbare Technieken voor de houtverwerkende nijverheid” (Jacobs et al., 2003).

De gegevens uit deze studie zijn geactualiseerd tot oktober 2010.

 

Film over de vervaardiging van spaanplaten

Deze film geeft een overzicht van de belangrijkste productiestappen bij de vervaardiging van spaanplaten en sluit aan bij § 3.6.3 van de BBT-studie voor de houtverwerkende nijverheid.

Deze film kwam tot stand in het kader van het project “Vlaams kenniscentrum voor de Beste Beschikbare Technieken en bijbehorend Energie en Milieu Informatie Systeem (BBT/EMIS) van het Vlaams Gewest”, en werd gerealiseerd op kosten van het beleidsdomein LNE van de Vlaamse overheid en de medewerking van Unilin – afdeling Bospan.