Haalbaarheidsstudie actualisatie algemene emissiegrenswaarden lucht

Terug naar filteroverzicht

Download studie

In deze studie wordt de haalbaarheid van de voorgestelde actualisatie van de algemene luchtemissiegrenswaarden, en bijbehorende grensmassastromen, in de VLAREM-trein 2013 onderzocht. In dit voorstel, gebaseerd op een actualisatie van de Duitse ‘TA Luft’ uit 2002, zijn er een groot aantal parameters waarvoor de algemene emissiegrenswaarden wijzigen, en een nog groter aantal parameters waarvoor bijkomend nieuwe algemene emissiegrenswaarden worden bepaald. Bij de consultatie over de VLAREM-trein werden bezwaren ontvangen bij de voorgestelde wijzigingen (bijlage 7), waarna beslist werd de actualisatie niet te weerhouden in de definitieve VLAREM-trein en een haalbaarheidsstudie uit te voeren.

De studie vertrekt van de vergelijking van het voorstel ten opzichte van de huidige algemene emissiegrenswaarden, grensmassastromen en meetverplichtingen, rekening houdende met bestaande sectorale emissiegrenswaarden (laatste consultatie 12 maart 2015). De scope van de voorgestelde wijzigingen is te breed om de haalbaarheid te evalueren aan de hand van de traditionele BBT-aanpak, deze studie is daarom ook geen BBT-studie. Het is in het kader van deze studie niet haalbaar om voor alle betrokken activiteiten en parameters een BBT-evaluatie uit te voeren. Daarom is gekozen voor een alternatieve aanpak om de haalbaarheid van de voorgestelde wijzigingen te beoordelen. Hierbij worden verschillende sporen gevolgd die complementaire informatie kunnen leveren.