13/06/2022

Eindrapport BBT voor het voorkomen van afstromen van erfsappen gepubliceerd

erfsappen
Terug naar artikeloverzicht

Het eindrapport van de BBT-studie erfsappen is vanaf nu online beschikbaar.

In deze BBT-studie studie ligt de focus op het voorkomen van afstromen van erfsappen bij activiteiten (bv. inkuilen en opslag) die plaatsvinden bij een landbouwbedrijf of covergistingsinstallatie (ingedeelde inrichtingen).

In sommige situaties zal het toepassen van deze preventieve en procesgeïntegreerde maatregelen niet voldoende zijn om te voorkomen dat er silosappen of andere erfsappen afstromen. In dergelijke gevallen is het aanbevolen om bijkomend end-of-pipe behandelings- of zuiveringstechnieken toe te passen, afhankelijk van de bedrijfsspecifieke situatie ofwel op het gehele bedrijfsafvalwater ofwel op specifieke fracties van de erfsappen.

In het kader van het circulariteitsprincipe werden de BBT inzake waterhergebruik eveneens onder de aandacht gebracht.

Deze studie zal ook in interactieve vorm op iBBT verschijnen. De maatregelen uit de studie worden ook aanvullend opgenomen in de databank BBT.

Indien u meer informatie wenst over deze BBT-studie kan u contact opnemen met Tim Goelen of An Derden.