05/09/2023

Opstart BBT-studie ondergrondse mestopslag

ondergrondse mestopslag
Terug naar artikeloverzicht

Het BBT-kenniscentrum van VITO is gestart met een nieuwe BBT-studie voor de constructie van ondergrondse mestopslag.

In deze BBT-studie zal de focus gelegd worden op de constructievoorschriften voor nieuwe ondergrondse mestopslagen en preventieve maatregelen voor het voorkomen/beperken van emissies via lekken uit bestaande en nieuwe ondergrondse mestopslagen bij veeteeltbedrijven en mestverwerkers. Hierbij zullen aspecten als materialengebruik, constructievoorschriften, onderhoud, veiligheid en handhaafbaarheid van de constructievoorschriften en milieuvoorwaarden gericht op het vermijden van bodem- en grondwaterverontreiniging door mestkelders bekeken worden.

Voor de studie wordt een begeleidingscomité opgericht met verschillende vertegenwoordigers van onder andere de Vlaamse Overheid en de veeteeltsector.

De concrete aanpak en timing van deze studie zal vervolgens besproken worden met de leden begeleidingscomité in de loop van oktober 2023. Indien u meer informatie wenst over deze studie kan u contact opnemen met Tim Goelen.