Studie over innovatieve technieken voor het behandelen en valoriseren van concentraatstromen

Omgekeerde osmose systeem-installatie van industriële membraan apparaten
Terug naar filteroverzicht

Download studie

In deze sectoroverschrijdende studie wordt de focus gelegd op het ontstaan van concentraatstromen en de technieken die momenteel in Vlaanderen of het buitenland worden toegepast voor het behandelen en valoriseren van concentraatstromen. De geïnventariseerde technieken worden geëvalueerd mbt de fase van ontwikkeling, de doelmatigheid en de kostprijs. Dit laat toe om na te gaan of ze voldoen aan de BBT-criteria of als techniek in opkomst beschouwd kunnen worden. Ook de valorisatieopties van het teruggewonnen water en de herwonnen zouten, metalen, nutriënten en chemicaliën worden beschreven in deze studie aan de hand van een aantal cases.