27/01/2023

De finale draft van de studie concentraatstromen is beschikbaar

concentraatstromen
Terug naar artikeloverzicht

De finale draft van de studie concentraatstromen is vanaf nu online beschikbaar.

In deze sectoroverschrijdende studie worden de technieken die momenteel in Vlaanderen (of elders) worden toegepast of potentieel hebben voor het behandelen en valoriseren van concentraatstromen geïnventariseerd. Ook valorisatieopties van herwonnen stoffen (zouten, metalen, nutriënten, chemicaliën) en water worden beschreven in deze studie. De geïnventariseerde technieken worden geëvalueerd met betrekking tot de fase van ontwikkeling, de doelmatigheid en financiële aspecten. Dit laat toe om na te gaan of de technieken voldoen aan de BBT-criteria of als techniek in opkomst beschouwd kunnen worden.


De leden van het begeleidingscomité en de stuurgroep van het BBT-kenniscentrum hebben tot 23 februari 2023 de gelegenheid om hun akkoord over de finale draft te geven, of eventuele commentaren over te maken. Na goedkeuring door het begeleidingscomité en de stuurgroep zal deze studie aangevuld worden met de eventuele opmerkingen.