14/04/2023

Eindrapport studie concentraatstromen

concentraatstromen
Terug naar artikeloverzicht

Het eindrapport van de studie concentraatstromen is online beschikbaar.

Deze sectoroverschrijdende studie inventariseert de technieken die momenteel in Vlaanderen (of elders) worden toegepast of potentieel hebben voor het behandelen en valoriseren van concentraatstromen. Ook de valorisatieopties van het teruggewonnen water en de herwonnen zouten, metalen, nutriënten en chemicaliën worden beschreven in deze studie. De geïnventariseerde technieken zijn geëvalueerd om na te gaan of ze voldoen aan de BBT-criteria of als techniek in opkomst beschouwd kunnen worden.