25/11/2021

Opstart studie concentraatstromen

concentraatstromen
Terug naar artikeloverzicht

Het BBT-kenniscentrum van VITO is gestart met de opmaak van de studie ‘Inventariseren van innovatieve technieken voor de behandeling en valorisatie van concentraatstromen’.

In deze sectoroverschrijdende studie zal de focus gelegd worden op het ontstaan van concentraatstromen, de inventarisatie van technieken die momenteel in Vlaanderen of het buitenland worden toegepast voor de behandeling/valorisatie van concentraatstromen en de evaluatie van de technieken mbt de fase van ontwikkeling, de doelmatigheid en de kostprijs. De economische haalbaarheid zal per case bekeken worden en waar mogelijk zal een onderscheid gemaakt worden voor bepaalde (type) sectoren.

VITO, VMM en GOP bekeken de vraagstelling voor deze studie meer in detail tijdens een vooroverleg begin oktober 2021. De scope, concrete aanpak en aandachtspunten van deze studie werden vervolgens besproken met de leden begeleidingscomité op 19/11/'21.

Indien u meer informatie wenst over deze studie kan u contact opnemen met An Derden of Tim Goelen.