BBT voor de Betoncentrales en de Betonproductenindustrie

Dit BBT-rapport bevat zowel de geïnventariseerde informatie als het BBT-advies betreffende milieutechnieken die aangewend worden in de betoncentrales en de betonwarenindustrie. Hoewel de eindproducten van de twee sectoren sterk verschillen, met name stortklaar beton en betonproducten, vertonen de productieprocessen veel gelijkenissen. De milieu-impact is gelijkaardig en bestaat vooral uit stofemissies en geluidshinder. Daarnaast wordt in de studie ook aandacht geschonken aan het watergebruik en de afvalwaterlozing, de afvalproblematiek, de bodembescherming en het energieverbruik.

De gegevens uit deze studie zijn geactualiseerd tot december 2000.

De studie als PDF downloaden (5,81 MB)
 

Contact 

Bij vragen over deze studie kan u mailen naar bbt@vito.be.

Tools

De technieken uit deze en andere BBT-studies doorzoeken via de BBT-databank.

Relevante wetgeving

Deze studie richt zich in hoofdzaak op activiteiten die thuishoren onder (een van) volgende rubrieken uit Bijlage 1 van Vlarem II:

  • Productie van beton: 30.2.1
  • Mortel- en betoncentrales: 30.3

Andere relevante milieuwetgeving kan u consulteren via de links naar deze rubrieken.

Gerelateerde studie