Nieuw op EMIS

26/2/2018

Bedrijven in specifieke elektriciteitsintensieve sectoren kunnen een compensatie aanvragen voor elektriciteitskosten gemaakt in 2017. Deze vraag je aan voor 31 maart. 

23/2/2018

Op Batibouw werd de tool Totem gelanceerd. Totem [Tool to Optimise the Total Environmental impact of Materials] is een transparante, eenvoudige, digitale interface waarmee de Belgische bouwsector aan de slag kan om de milieu-impact van gebouwen te objectiveren en te verminderen. De tool is het resultaat van een intensief samenwerkingsproject van de drie gewesten.

23/2/2018

De OVAM bereidt een wijziging van de standaardprocedures voor.  Om iedereen de kans tot inspraak te geven, worden de ontwerpversies op de OVAM-website beschikbaar gemaakt.

23/2/2018

Het nieuwe Bodemdecreet wijzigt de termijn om een schadegeval bij de bevoegde overheid te melden van veertien dagen naar dertig dagen.

23/2/2018

Het Vlaams Parlement keurde op 29 november 2017 een wijziging in het Bodemdecreet goed.
Op 12 februari 2018 zijn een aantal nieuwe bepalingen in werking getreden. 

Volg ons op Twitter!

Actuele wetgeving

16/03/2018