Nieuw op EMIS

30/1/2017

Getting freshwater will become increasingly challenging for countries in the Middle East and North Africa as populations grow and living standards rise over the coming decades. In many cases, current water sources will become unsustainable.

30/1/2017

As a flexible and competitive source of renewable energy, bioenergy can play a key role in decarbonising energy systems by responding to the needs of a wide range of demand profiles in the electricity, buildings, and transport sectors.

27/1/2017

.In dit gezamenlijk advies over de subsidiëring van het geïntegreerd natuurbeheer maken de Raden in een algemeen luik eerst enkele kanttekeningen bij de door de Vlaamse Regering vooropgestelde principes met betrekking tot dit concept.

27/1/2017

In de commissie Energie van het Vlaams parlement stemden de parlementsleden vanmorgen unaniem voor de wijzigingen aan de energieprestatieregelgeving die Vlaams minister van Energie Bart Tommelein voorstelde. ‘We verlagen de administratieve last door de digitalisering van de EPB-aangifte. En we vereenvoudigen en verduidelijken de regelgeving op verschillende vlakken.’

27/1/2017

Momenteel controleren de toezichthouders van de Mestbank de opslagen voor dierlijke mest. Tijdens die controles gaan ze na of de opslagen voor vaste dierlijke mest voldoen aan de VLAREM-bepalingen.

Volg ons op Twitter!

Actuele wetgeving

15/02/2017