jurist omgevingsrecht

Terug naar filteroverzicht
Loopt af op: 23/08/2022

Hou je van juridische uitdagingen en speel je als jurist graag in op actuele politieke of maatschappelijke issues in de mobiliteitssector, dan bij jij dé jurist omgevingsrecht die wij zoeken!

Als jurist omgevingsrecht binnen de cluster Juridische Zaken maak je deel uit van een gespecialiseerd team dat binnen de bevoegdheden van het beleidsdomein mobiliteit en openbare werken juridische ondersteuning levert op het vlak van het omgevingsrecht aan diverse entiteiten binnen het beleidsdomein, het kabinet van de minister van mobiliteit en openbare werken en andere externe klanten.

Kom jij als jurist bij ons werken? Dan ziet jouw takenpakket er als volgt uit:

 • Bij de voorbereiding en uitwerking van grote en kleinere infrastructuurprojecten (autosnelwegen, gewestwegen, fietspaden, waterweg- en haveninfrastructuur,…) rijzen heel wat vragen over allerlei aspecten van het omgevingsrecht, zoals ruimtelijke planning, (milieu)effectbeoordelingen, natuur, (omgevings)vergunningen, …
 • Je analyseert cases, overlegt met collega’s, klanten en partners, neemt gemotiveerde standpunten in, volgt dossiers en procedures actief op, geeft instructies aan advocaten, …
 • Je zal daarnaast ook zelf de organisatie vertegenwoordigen in de beroepsprocedures bij de deputaties en de Raad voor Vergunningsbetwistingen.

Tijdens het uitvoeren van je taken kom je ook in aanraking met andere materies en rechtstakken zoals bv. wegenrecht (o.a. rooilijnen, bouwvrije stroken, statuten van wegen zoals het decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen, …), domeingoederenrecht en aansprakelijkheidsrecht.

Wens je meer info over de afdeling, het takenpakket en/of de selectieprocedure? Bekijk het selectiereglement en bewaar het doorheen de procedure.

Kom jij het team versterken?

 • Je hebt een diploma van licentiaat of master in de rechten behaald na een initiële opleiding (kandidaat of bachelor) in de rechten
 • Voor deze functie wordt geen werkervaring vereist, maar een of meerdere van volgende zaken is een troef:
  • ofwel heb je reeds professionele ervaring als jurist in de materie van het omgevingsrecht opgedaan;
  • ofwel heb je naast een diploma in de rechten een ander (aanvullend) diploma gerelateerd aan de materie van het omgevingsrecht;
  • ofwel heb je tijdens je studies aantoonbaar juridische kennis verworven in de materie van het omgevingsrecht.
 • Je beschikt over een basiskennis van het bestuursrecht in het algemeen.
 • Je hebt een gedegen kennis van de verschillende aspecten van het omgevingsrecht: ruimtelijke planning, vergunningen, onteigeningen, (milieu)effectbeoordelingen, natuur, bodem, handhaving, rechtsbescherming,…

Ons aanbod

Je komt terecht in een dynamische organisatie die oog heeft voor innovatie – contract onbepaalde duur – ruime opleidings- en ontplooiingskansen – telewerk met de nodige (ICT-)middelen – 35 dagen verlof en vrijaf tussen Kerst en nieuwjaar – gratis woon- werkverkeer met het openbaar vervoer – maaltijdcheques – hospitalisatieverzekering - glijdende werkuren. Je bruto salaris bedraagt minimaal € 3538,15 (0 jaar ervaring - salarisschaal A111) en relevante privé-ervaring of ervaring als zelfstandige kan onder bepaalde voorwaarden verloond worden.

Meer informatie over deze financiële en sociale voordelen kan je terugvinden via de website www.werkenvoorvlaanderen.be

Overtuigd?

Solliciteren kan tot en met 23 augustus 2022 via de sollicitatieknop.

Contactgegevens
Departement Mobiliteit en Openbare Werken
Koning Albert II-Laan bus 2
1000 Brussel
België
Aangemaakt door
Departement Mobiliteit en Openbare Werken
Type contract
Onbepaalde duur
Job type
Voltijds
Regio
Brussel
Diploma
Master