HACCP-inleiding

Terug naar filteroverzicht

Waarom dit thema?

HACCP staat voor Hazard Analysis and Critical Control Points. Dit is een gestructureerde benadering die de veiligheid van levensmiddelen voor de eindverbruiker beheerst.

HACCP heeft als voornaamste doel het voorkomen van alle potentiële gevaren in een levensmiddel, zodat er geen risico’s ontstaan voor de volksgezondheid. Vanuit de Europese Verordening Nr. 178/2002 en het Belgische KB van 14 november 2003 wordt elk Belgisch bedrijf verplicht om de HACCP-principes toe te passen.

Een HACCP-plan bestaat uit:

  • een beschrijving en beoordeling van alle potentiële gevaren van het levensmiddel en dit in alle stadia van het proces, startend bij de gebruikte grondstoffen tot het uiteindelijke verbruik door de gebruiker;
  • de identificatie van de kritieke controlepunten (CCP's), bepaald na uitvoering van de HACCP-risicoanalyse;
  • het vaststellen en uitwerken van maatregelen waardoor deze CCP's doeltreffend kunnen beheerst worden.

De voedingsindustrie past deze HACCP-principes al geruime tijd toe.

Waarom deze opleiding?

U krijgt u de kennis en de hulpmiddelen die nodig zijn voor het opstellen, uitwerken en beheren van de HACCP-plannen.

Praktijkgerichte opleiding met veel handige tips en trics om uw HACCP-plannen vlot te kunnen uitwerken

Elk theoretisch inzicht wordt onmiddellijk gestaafd met een communicatieve oefening, een groepsopdracht, een simulatie, ….

Voor wie

We richten ons met deze workshop tot bedrijfsleiders, productie- en kwaliteitsverantwoordelijken van ondernemingen uit de levensmiddelenindustrie of van andere organisaties die met HACCP willen of moeten werken. Ook medewerkers waarvoor deze materie helemaal nieuw is, zijn welkom.

Voor deelname aan deze workshop is geen voorkennis van HACCP of kwaliteitssystemen vereist.

Inhoud

  • Inleiding: ontstaan, definitie en belang van HACCP
  • Wetgevend kader
  • Rol in certificatieschema's
  • Basisvoorwaardenprogramma
  • Inhoud van HACCP

Na de opleiding

Wie op vandaag nog vragen heeft over HACCP, weet na het volgen van deze workshop wel beter.

Ongeacht het feit dat het opstellen, uitwerken en beheren van HACCP-plannen een wettelijke verplichting is, zal elke deelnemer overtuigd geraken van het nut van dergelijk systeem en van de toegevoegde waarde, die zal leiden tot een beter beheerst proces.

Kostprijs: 940 euro.

Locatie: Van der Valk - Autostrade E17 - 9810 Nazareth

Organisator: Amelior

Extra informatiehttps://www.amelior.be/nl/opleidingen/haccp-inleiding


Alle modules in deze reeks

Contactgegevens:
Amelior Beneluxpark 1 8500 Kortrijk België
Datum:
17/09/2024
Geplaatst door:
Amelior
Locatie:
Van der Valk - Autostrade E17 - 9810 Nazareth