Projectingenieur

Terug naar filteroverzicht
Loopt af op: 07/03/2021

https://www.vmm.be/jobs

Vlaamse Milieumaatschappij zoekt een Projectingenieur-Contractueel-Niveau: A-Rang: A1-Graad: Ingenieur /Adjunct van de directeur-Met standplaats: Gent-Vacaturenummer: 21 05 AOW CGS A

De uiterste inschrijvingsdatum is 7 maart 2021. Het generieke deel vindt plaats op 16 maart 2021. Het functiespecifieke deel vindt plaats op 25 maart 2021.

  1. De vacature in het kort

De Projectingenieur staat in voor het exploreren, voorbereiden, ontwerpen en uitvoeren van de bouwprojecten. Pompstations, wachtbekkens, kademuren, dijken, vistrappen, hermeandering en grote oeverwerken zijn voorbeelden van bouwprojecten. Het betreft zowel bouwwerken gericht op de beveiliging tegen overstromingen, projecten die de landschappelijke of ecologische waarde van de waterlopen verbeteren als projecten die de waterbeleving voor burgers verhogen. De opdracht van de Projectingenieur start bij de planning, probleemverkenning en het vooroverleg en gaat via de opmaak van voorstudies en voorontwerpen over op het definitief ontwerpen van de werken, en de effectieve uitvoering ervan ten velde. Het definitief ontwerpen en uitvoeren van de werken betreft de hoofdmoot van de opdrachten. Alle voorafgaande en begeleidende studies zijn strikt gericht op de realisatie van het concreet project en omhelzen geen breedvoerige algemene (beleids)studies. Het inwinnen van offertes van gegadigde aannemers gebeurt uitsluitend via de wetgeving inzake overheidsopdrachten. Ook het aanvragen van alle vergunningen waaronder de omgevingsvergunning en het aankopen van terreinen om de werken te kunnen op uitvoeren, behoren tot het takenpakket van de Projectingenieur.

Solliciteren kan je door het online sollicitatieformulier in te vullen op de website www.werkenvoorvlaanderen.be.  Solliciteren is mogelijk tot uiterlijk 7 maart 2021.

Contactgegevens
Vlaamse Milieumaatschappij
Dr. De Moorstraat 24 -26
9300 Aalst
België
Type contract
Onbepaalde duur
Job type
Voltijds
Regio
Provincie Oost-Vlaanderen
Diploma
Master