Ecodesign - Leidraad in de circulaire economie

Terug naar filteroverzicht

Ecodesign vormt een cruciale pijler in het succes van de overgang naar een circulaire economie. Het doel van ecodesign is milieu-impact van producten over de ganse levenscyclus te verminderen én de circulariteit te verbeteren.

Aan de hand van talloze voorbeelden biedt deze lessenreeks ontwerpers en ingenieurs een praktische handleiding voor het implementeren van ecodesign in relatie tot de principes van de circulaire economie. De opleiding is sterk aanbevolen voor professionals in diverse industriële sectoren. (verpakking, speelgoed, bouw, auto-industrie, mobiliteit en andere relevante gebieden)

De lessenreeks is opgesplitst in 3 modules van 4 opleidingsuren.
Module 1: Definities en Ecodesign vuistregels
Module 2: Evaluatiemethodes en Implementatie van Ecodesign
Module 3: Praktisch Gedeelte - Toepassing van Ecodesign vuistregels


Alle modules in deze reeks

Contactgegevens:
ie-net ingenieursvereniging vzw Desguinlei 214 2018 Antwerpen België
Datum:
14/09/2024
Geplaatst door:
ie-net ingenieursvereniging vzw
Locatie:
Antwerpen - Het Ingenieurshuis