Chemische basisbegrippen

Terug naar filteroverzicht

Waarom dit thema?

Verschillende functies (bvb. een preventieadviseur) worden geconfronteerd met gevaarlijke stoffen. Binnen het kader van de arbeidsveiligheid bestaat er heel wat wetgeving over het omgaan met, stockeren, verwerken en transporteren van gevaarlijke stoffen. Om die wetgeving te kunnen toepassen is het essentieel om een basiskennis te hebben van scheikunde. En dan liefst een praktijkgerichte kennis want de traditionele puur theoretische kennis is vaak ontoereikend voor een concrete interpretatie

U moet namelijk:

 • weten wat het verband is tussen de structuur en de eigenschappen van producten
 • weten waar u informatie over kan vinden over scheikundige stoffen van preparaten
 • weten wat deze informatie in de praktijk betekent
 • weten wat de verschillende productklassen, hun naamgeving en hun specifieke eigenschappen zijn
 • de chemische basisterminologie kennen zodat u de REACH- en CLP-wetgeving kan toepassen

Niet zo eenvoudig dus. Deze workshop geeft u een solide basis om een ​​flexibel antwoord te kunnen geven.

 

Waarom deze opleiding?

U verkrijgt in een minimum van tijd een grondige kennis inzake scheikunde. U raakt vertrouwd met chemische stoffen, hun eigenschappen, de classificatie, de identificatie en benaming. Deze opleiding is ook uitermate geschikt als u de nodige chemische kennis wil verwerven om de arbeidsreglementeringen m.b.t. gevaarlijke stoffen en mengsels te kunnen begrijpen.
 

De wetgeving zelf inzake gevaarlijke stoffen wordt in deze workshop niet behandeld.

Deze opleiding voorziet u van alle chemische kennis die u nodig heeft om chemische wetgeving zoals Reach en CLP correct te kunnen toepassen en de chemische risico's correct in te schatten.

Meerdere cases en voorbeelden worden gebruikt om de link naar de praktijk te verduidelijken.

Theorie wordt afgewisseld met oefeningen 

Deze opleiding komt in aanmerking voor de wettelijke opleidingsplicht van de milieucoördinator. U krijgt na afloop van de opleiding een  officieel attest van bijscholing.

 

Voor wie

Deze opleiding is er voor o.a.:

 • preventieadviseurs die een zeer praktijkgerichte basiskennis scheikunde wensen uit te bouwen of te verstevigen
 • alle personen die de nodige scheikundige basis willen verwerven om de arbeidsreglementeringen met betrekking tot gevaarlijke producten te begrijpen

 

 

Programma

Basisconcepten in de chemie

 • Atomen, moleculen
 • Verbindingen en reacties
 • Fysische en chemische eigenschappen

Basisdocumenten chemische stoffen

 • Welke documenten zijn relevant?
 • Hoe bekomt u ze?
 • Waar vindt u ze?

Naamgeving (nomenclatuur)

 • Handelsnamen, gebruikersnamen, IUPACnamen
 • Stofidentiteit onder REACH en CLP: enkelvoudig bestanddeel, multiconstituent en UVCB-stoffen
 • Oefeningen

Classificatie van chemicaliën

 • Waarom is classificatie van chemicaliën zo belangrijk?
 • Hoe classificeer je chemicaliën voor fysischchemische gevaren
 • Enkele voorbeelden recht uit de praktijk

Fysische en chemische eigenschappen van chemicaliën

 • Welke fysische en chemische eigenschappen zijn relevant voor de veiligheid en risicoanalyse?
 • Hoe schat u het ‘gewicht’ van die eigenschappen in?
 • Hoe vergelijkt u fysische en chemische eigenschappen van verschillende stoffen?
 • Oefeningen

Praktijkcases en oefeningen

 • Meerdere cases worden gebruikt om de link naar de praktijk te maximaliseren

 

Kostprijs: 1330 euro.

Locatie: Adequat Business Center- Brusselsesteenweg 159 - 9090 Melle

Organisator: Amelior

Extra informatiehttps://www.amelior.be/nl/opleidingen/chemische-basisbegrippen


Alle modules in deze reeks

Contactgegevens:
Amelior Beneluxpark 1 8500 Kortrijk België
Datum:
18/09/2024
Geplaatst door:
Amelior
Locatie:
Adequat Business Center - Brusselsesteenweg 159 - 9090 Melle