Emissies naar lucht van organische verbindingen (met inbegrip van gechloreerde koolwaterstoffen), HCl en chloor verminderen door gecombineerde afgasstromen te behandelen met behulp van een thermische oxidator, gevolgd door loogwassing zoals vermeld i...

Terug naar het overzicht

Emissies naar lucht van organische verbindingen (met inbegrip van gechloreerde koolwaterstoffen), HCl en chloor verminderen door gecombineerde afgasstromen te behandelen met behulp van een thermische oxidator, gevolgd door loogwassing zoals vermeld in BBT 66 van de BBT-conclusies voor LVOC
Techniektype
BBT
Studie BREF Organische bulkchemicaliën (LVOC)
Studietype
Europese BREF
Laatste herziening Europese BREF-studie januari 2017
Referenties in BBT-conclusies
Milieuaspecten
Verduidelijking milieuaspecten
Tetrachoromethaan
Sectoren