Emissies naar lucht van organische verbindingen (met inbegrip van gehalogeneerde verbindingen), HCl en Cl2 verminderen door gecombineerde afgasstromen, afkomstig van de productie van EDC en/of VCM, te behandelen met behulp van een thermische oxidator...

Terug naar het overzicht

Emissies naar lucht van organische verbindingen (met inbegrip van gehalogeneerde verbindingen), HCl en Cl2 verminderen door gecombineerde afgasstromen, afkomstig van de productie van EDC en/of VCM, te behandelen met behulp van een thermische oxidator, gevolgd door tweetrapse natte wassing zoals vermeld in BBT 76 in de BBT-conclusies voor LVOC
Techniektype
BBT
Studie BREF Organische bulkchemicaliën (LVOC)
Studietype
Europese BREF
Laatste herziening Europese BREF-studie januari 2017
Referenties in BBT-conclusies
Milieuaspecten
Sectoren