Emissies naar lucht van PCDD's/PCDF's, afkomstig van een thermische oxidator die procesafgassen met chloor en/of gechloreerde verbindingen bevatten, verminderen door toepassing van snelle afkoeling en, indien nodig, gevolgd door injectie van actieve ...

Terug naar het overzicht

Emissies naar lucht van PCDD's/PCDF's, afkomstig van een thermische oxidator die procesafgassen met chloor en/of gechloreerde verbindingen bevatten, verminderen door toepassing van snelle afkoeling en, indien nodig, gevolgd door injectie van actieve kool zoals vermeld in BBT 67 van de BBT-conclusies voor LVOC
Techniektype
BBT
Studie BREF Organische bulkchemicaliën (LVOC)
Studietype
Europese BREF
Laatste herziening Europese BREF-studie januari 2017
Referenties in BBT-conclusies
Milieuaspecten
Sectoren