BREF-studie oppervlaktebehandeling met organische oplosmiddelen

Deze studie is momenteel in herziening.

Bij vragen over deze studie kan u mailen naar bbt@vito.be.   

De laatste stand van zaken over deze herziening kan u raadplegen op de website van het IPPC-Bureau.

 

Het toepassingsgebied van dit document is gebaseerd op bijlage 1, 6.7 bij de IPPC-richtlijn: "Installaties voor de oppervlaktebehandeling van stoffen, voorwerpen of producten, waarin organische oplosmiddelen worden gebruikt, in het bijzonder voor het appreteren, bedrukken, het coaten, het ontvetten, het vochtdicht maken, lijmen, verven, reinigen of impregneren, met een verbruikscapaciteit van meer dan 150 kg oplosmiddel per uur, of meer dan 200 ton per jaar."
 

Voor volgende activiteiten worden in dit document besprekingen van milieutechnieken en BBT evaluaties opgenomen:

 • drie drukprocessen waarbij op grote schaal gebruik wordt gemaakt van oplosmiddelen (heatset-rotatieoffset, diepdruk van flexibele verpakkingen en illustratiediepdruk)
 • coating en/of verven van wikkeldraad, auto's en bedrijfsvoertuigen, bussen, treinen, landbouw-apparatuur, schepen en jachten, vliegtuigen, staal- en aluminiumrollen, metaalverpakkingen, meubilair en hout, evenals andere metalen en plastic oppervlakken
 • toepassing van lijmen bij de fabricage van schuurmiddelen en kleefbanden
 • impregneren van hout met conserveermiddelen
 • met deze activiteiten samenhangende reiniging en ontvetting. Er werd geen afzonderlijke bedrijfstak voor ontvetting geïdentificeerd.

Het gebruik van wateroplosbare alternatieven voor oplosmiddelgedragen coatings (zoals electrocoat) komt in deze studie aan bod, andere watergedragen oppervlaktebehandelingen worden besproken in de BREF Oppervlaktebehandeling van metalen en kunststoffen.

Verder worden ondermeer volgende activiteiten niet besproken in dit document:

 • overige processen van appreteren, vochtdicht maken, lijmen of impregneren die mogelijk binnen het toepassingsgebied van de BREF(s) voor Textiel en voor Leerlooierijen vallen
 • de productie van gemelamineerde platen, spaanplaat, enz. aangezien hiervoor watergedragen harsen worden gebruikt
 • industrieën (of die delen ervan) of activiteiten waar gebruik wordt gemaakt van oplosmiddelen, en waarvan bekend is dat ze ruim onder de drempels opereren
 • de vervaardiging van verven, inkten, lijmen, enz. die niet binnen het toepassingsgebied vallen.

Alle industrieën in dit document vallen eveneens onder de Richtlijn Emissie van Oplosmiddelen (de VOS-richtlijn, Richtlijn 1999/13/EG van de Raad).

De studie als PDF downloaden : Samenvatting (NL - 69 Kb)   |   Volledig rapport (EN - 5378 Kb - 723 pag.)

GPBV-checklijst

De in de BREF opgelijste BBT zijn in het Nederlands beschikbaar onder de vorm van een checklijst.

Tools

De technieken uit deze en andere BREF-studies doorzoeken via de BBT-databank.

Relevante wetgeving

Deze studie is van toepassing op activiteiten die thuishoren onder volgende GPBV-rubrieken uit Bijlage 1 van VLAREM II:

 • Aanbrengen van bedekkingsmiddelen: 4.6
 • De conservering van hout en houtproducten met behulp van chemische stoffen : 19.4.4°

De relevante Vlaamse milieuwetgeving kan u consulteren via de links naar bovenstaande rubrieken.

Gerelateerde studies
 

Gerelateerd nieuws

Titel Publicatiedatum
Finale draft BREF STS te raadplegen 07/08/2019 - 10:24
Final meeting BREF STS in voorbereiding 12/11/2018 - 15:53
Eerste draft BREF STS beschikbaar 08/11/2017 - 11:31
Kick-off vergadering van de BREF STS (en WPC) 25/11/2015 - 15:35