04/04/2022

Omzetting BBT-conclusies oppervlaktebehandeling: wijziging besluit algemene en sectorale bepalingen rond milieuhygiëne en titel III van het VLAREM

Printing
Terug naar artikeloverzicht

Na advies van de Raad van State wijzigt de Vlaamse Regering definitief haar besluit met de algemene en sectorale bepalingen rond milieuhygiëne en titel III van het Vlaams Reglement over de Milieuvergunning (VLAREM). Het gaat om de actualisering op basis van de Europese Best Beschikbare Technieken (BBT)-conclusies voor oppervlaktebehandeling met behulp van organische oplosmiddelen, met inbegrip van de conservering van hout en houtproducten met chemische stoffen. Titel III van het VLAREM heeft betrekking op bijkomende algemene en sectorale milieuvoorwaarden voor industriële installaties met een mogelijk grote impact op het milieu.

Zie documenten Ministerraad van 1 april 2022: 

Bron: Beslissingen Ministerraad van 01 april 2022