Verhoogde schoorsteen ter bestrijding van geurhinder

Terug naar het overzicht

Verhoogde schoorsteen ter bestrijding van geurhinder
Techniektype
BBT
Wanneer is dit BBT?

Enkel in geval van ernstige geurhinder (nadat brongerichte maatregelen zijn getroffen).

Studie BBT voor de carrosserieherstel- en carrosseriebouwbedrijven
Studietype
Vlaamse BBT
Laatste herziening Vlaamse BBT-studie januari 2006
Referenties in Vlaamse BBT-studie
Milieuaspecten
Sectoren