BBT voor de carrosserieherstel- en carrosseriebouwbedrijven

Terug naar filteroverzicht

Download studie

Dit BBT-rapport bevat een inventaris van de maatregelen die kunnen genomen worden om milieuhinder in carrosseriebedrijven te voorkomen of te beperken en het BBT advies daaromtrent. Naast het selecteren van de BBT, worden ook aanbevelingen geformuleerd richting milieuwetgeving (Vlarem) en milieusubsidies (ecologiepremie). Bijzondere aandacht gaat naar maatregelen ter voorkoming en bestrijding van luchtemissies (vluchtige organische stoffen).

Deze BBT-studie is een herziening van de in 1996 gepubliceerde studie 'Beste Beschikbare Technieken (BBT) voor de koetswerkherstelbedrijven'. De oorspronkelijke studie was enkel gericht op de carrosserieherstelbedrijven in Vlaanderen. Dit zijn inrichtingen waar beschadigde voertuigen terug in hun oorspronkelijke staat worden gebracht.In de huidige studie zijn ook de carrosseriebouwbedrijven in beschouwing genomen. In carrosseriebouwbedrijven worden aangepaste opbouwconstructies voor o.a. vrachtwagens, bedrijfswagens, opleggers, tankwagens, enz. geconstrueerd op een chassis.

De gegevens uit deze studie zijn geactualiseerd tot februari 2006.