Toepassing van waterseparator

Terug naar het overzicht

Toepassing van waterseparator
Techniektype
BBT (van geval tot geval)
Wanneer is dit BBT?

Het gebruik van een waterseparator (grotere volumes) en een gravitaire slibindikkers (kleinere volumes) zijn BBT, de keuze tussen beide is afhankelijk van het volume van het afvalwater.

Studie BBT voor natuursteen
Studietype
Vlaamse BBT
Laatste herziening Vlaamse BBT-studie januari 2004
Referenties in Vlaamse BBT-studie
Milieuaspecten
Sectoren