Toepassing van kamerfilterpers

Terug naar het overzicht

Toepassing van kamerfilterpers
Techniektype
BBT (van geval tot geval)
Wanneer is dit BBT?

De toepassing van slibzakken en kamerfilterpers zijn BBT, de keuze tussen beide is afhankelijk van de bedrijfsgrootte, meer bepaald de productie van slib en afvalwater (slibzakken < 10 m³/u, filterpers > 40 m³/u).

Studie BBT voor natuursteen
Studietype
Vlaamse BBT
Laatste herziening Vlaamse BBT-studie januari 2004
Referenties in Vlaamse BBT-studie
Milieuaspecten
Sectoren