Toepassen van opslag en behandelingsmethoden zoals gegeven in de BREF voor opslag