Selecteer kleurstoffen met laag gehalte aan sulfide of gebruik sulfidevrije kleurstoffen

Terug naar het overzicht

Selecteer kleurstoffen met laag gehalte aan sulfide of gebruik sulfidevrije kleurstoffen
Techniektype
BBT
Studie BBT voor textielveredeling
Studietype
Vlaamse BBT
Laatste herziening Vlaamse BBT-studie januari 1998
Referenties in Vlaamse BBT-studie
Milieuaspecten
Sectoren