Overdekte opslag van minerale materialen en asfaltgranulaat

Terug naar het overzicht

Overdekte opslag van minerale materialen en asfaltgranulaat
Techniektype
BBT (van geval tot geval)
Wanneer is dit BBT?

De techniek vraagt een grote initiële investering. Op basis van financiële en bedrijfsspecifieke toestand is het aangewezen om de techniek in te zetten.

Studie Beste Beschikbare Technieken voor asfaltcentrales
Studietype
Vlaamse BBT
Laatste herziening Vlaamse BBT-studie januari 2013
Referenties in Vlaamse BBT-studie
Milieuaspecten
 • Afvalwater
  • Algemeen water
  • Organische verbindingen
   • PAK
 • Energie
Sectoren
 • Minerale producten
  • Productie van asfalt
   • Aanvoer en opslag van materialen