Optimale lokalisatie / herlokalisatie van geurhinderlijke procesonderdelen

Terug naar het overzicht

Optimale lokalisatie / herlokalisatie van geurhinderlijke procesonderdelen
Techniektype
BBT (van geval tot geval)
Wanneer is dit BBT?

De techniek is geen echte geurverwijderingstechniek, maar kan de geur wel minder hinderlijk maken. De techniek kan in uitzonderlijke gevallen, waarbij lokale geurhinder verregaande maatregelen vereist, een oplossing bieden. Herlokalisatie van bestaande procesonderdelen is evenwel niet steeds technische haalbaar.

Studie BBT-studie inwendig reinigen van recipiënten
Studietype
Vlaamse BBT
Laatste herziening Vlaamse BBT-studie april 2022
Referenties in Vlaamse BBT-studie
Milieuaspecten
Sectoren