Het voorkomen of, wanneer dat niet mogelijk is, het beperken van het gebruik van schadelijke stoffen en ontsmetting, door het gebruik van één of een combinatie van technieken, zoals vermeld in BBT 11 van de BBT-conclusies voor SA

Terug naar het overzicht

Het voorkomen of, wanneer dat niet mogelijk is, het beperken van het gebruik van schadelijke stoffen en ontsmetting, door het gebruik van één of een combinatie van technieken, zoals vermeld in BBT 11 van de BBT-conclusies voor SA
Techniektype
BBT
Studie BREF Slachthuizen en dierlijke nevenproducten (SA)
Studietype
Europese BREF
Laatste herziening Europese BREF-studie februari 2024
Referenties in BBT-conclusies
Milieuaspecten
Sectoren