Het voorkomen van ongecontroleerde emissies naar water, door het bieden van een passende bufferopslagcapaciteit voor geproduceerd afvalwater, zoals vermeld in BBT 13 van de BBT-conclusies voor SA

Terug naar het overzicht

Het voorkomen van ongecontroleerde emissies naar water, door het bieden van een passende bufferopslagcapaciteit voor geproduceerd afvalwater, zoals vermeld in BBT 13 van de BBT-conclusies voor SA
Techniektype
BBT
Extra informatie

Voor bestaande installaties is de techniek mogelijk niet toepasbaar door een gebrek aan ruimte en/of door de
indeling van het systeem voor de inzameling van afvalwater

Studie BREF Slachthuizen en dierlijke nevenproducten (SA)
Studietype
Europese BREF
Laatste herziening Europese BREF-studie februari 2024
Referenties in BBT-conclusies
Milieuaspecten
Sectoren