Het verminderen van het waterverbuik en de hoeveelheid geproduceerd afvalwater, door het toepassen van een waterbeheersplan en wateraudits en scheiding van waterstromen, en een combinatie van geschikte technieken c) tot en met k), zoals vermeld in BB...

Terug naar het overzicht

Het verminderen van het waterverbuik en de hoeveelheid geproduceerd afvalwater, door het toepassen van een waterbeheersplan en wateraudits en scheiding van waterstromen, en een combinatie van geschikte technieken c) tot en met k), zoals vermeld in BBT 22 van de BBT-conclusies voor SA
Techniektype
BBT
Studie BREF Slachthuizen en dierlijke nevenproducten (SA)
Studietype
Europese BREF
Laatste herziening Europese BREF-studie februari 2024
Referenties in BBT-conclusies
Milieuaspecten
Sectoren