Het verminderen van het waterverbruik en de hoeveelheid geproduceerd afvalwater, door het gebruik van een waterbeheersplan en wateraudits en het scheiden van waterstromen, en een geschikte combinatie van technieken, zoals vermeld in BBT 10 van de BBT...

Terug naar het overzicht

Het verminderen van het waterverbruik en de hoeveelheid geproduceerd afvalwater, door het gebruik van een waterbeheersplan en wateraudits en het scheiden van waterstromen, en een geschikte combinatie van technieken, zoals vermeld in BBT 10 van de BBT-conclusies voor SA
Techniektype
BBT
Studie BREF Slachthuizen en dierlijke nevenproducten (SA)
Studietype
Europese BREF
Laatste herziening Europese BREF-studie februari 2024
Referenties in BBT-conclusies
Milieuaspecten
Sectoren