Het verminderen van het verbruik van chemicaliën, door de toepassing van alle technieken, zoals vermeld in BBT 16 van de BBT-conclusies voor TXT