Het verminderen van emissies naar water, door het toepassen van een geschikte combinatie van technieken, zoals vermeld in BBT 14 van de BBT-conclusies voor SA

Terug naar het overzicht

Het verminderen van emissies naar water, door het toepassen van een geschikte combinatie van technieken, zoals vermeld in BBT 14 van de BBT-conclusies voor SA
Techniektype
BBT
Studie BREF Slachthuizen en dierlijke nevenproducten (SA)
Studietype
Europese BREF
Laatste herziening Europese BREF-studie februari 2024
Referenties in BBT-conclusies
Milieuaspecten
Sectoren