Het verminderen van emissies naar lucht van organische stoffen afkomstig van laminatie, door het gebruik van hot-melt laminatie in plaats van vlamlaminatie, zoals vermeld in BBT 54 van de BBT-conclusies voor TXT

Terug naar het overzicht

Het verminderen van emissies naar lucht van organische stoffen afkomstig van laminatie, door het gebruik van hot-melt laminatie in plaats van vlamlaminatie, zoals vermeld in BBT 54 van de BBT-conclusies voor TXT
Techniektype
BBT
Studie BREF Textiel (TXT)
Studietype
Europese BREF
Laatste herziening Europese BREF-studie januari 2023
Referenties in BBT-conclusies
Milieuaspecten
Sectoren