Het verminderen van emissies naar lucht van organische verbindingen en onaangenaam geurende verbindingen, met inbegrip van H2S en NH3, door het toepassen van één of een combinatie van technieken, zoals vermeld in BBT 25 van de BBT-conclusies voor S...

Terug naar het overzicht

Het verminderen van emissies naar lucht van organische verbindingen en onaangenaam geurende verbindingen, met inbegrip van H2S en NH3, door het toepassen van één of een combinatie van technieken, zoals vermeld in BBT 25 van de BBT-conclusies voor SA
Techniektype
BBT
Studie BREF Slachthuizen en dierlijke nevenproducten (SA)
Studietype
Europese BREF
Laatste herziening Europese BREF-studie februari 2024
Referenties in BBT-conclusies
Milieuaspecten
Sectoren