Het verhogen van de energie-efficiëntie, door het toepassen van een energie-efficiëntieplan en -audits, algemene energiebesparende technieken, een beheerplan voor de koeling, en technieken voor het efficiënt broeien van varkens en/of pluimvee, zoa...

Terug naar het overzicht

Het verhogen van de energie-efficiëntie, door het toepassen van een energie-efficiëntieplan en -audits, algemene energiebesparende technieken, een beheerplan voor de koeling, en technieken voor het efficiënt broeien van varkens en/of pluimvee, zoals vermeld in BBT 21 van de BBT-conclusies voor SA
Techniektype
BBT
Studie BREF Slachthuizen en dierlijke nevenproducten (SA)
Studietype
Europese BREF
Laatste herziening Europese BREF-studie februari 2024
Referenties in BBT-conclusies
Milieuaspecten
Sectoren