Het verbeteren van de algehele milieuprestaties, door het opstellen en uitvoeren van een inventaris van chemische stoffen als onderdeel van het CMS (zie BBT 14), zoals vermeld in BBT 15 van de BBT-conclusies voor TXT

Terug naar het overzicht

Het verbeteren van de algehele milieuprestaties, door het opstellen en uitvoeren van een inventaris van chemische stoffen als onderdeel van het CMS (zie BBT 14), zoals vermeld in BBT 15 van de BBT-conclusies voor TXT
Techniektype
BBT
Studie BREF Textiel (TXT)
Studietype
Europese BREF
Laatste herziening Europese BREF-studie januari 2023
Referenties in BBT-conclusies
Milieuaspecten
Verduidelijking milieuaspecten
Algehele milieuprestaties
Sectoren