Het opstellen en uitvoeren van een risicogebaseerd OTNOC-beheersplan als onderdeel van het milieubeheersplan (zie BBT 1) om de frequentie van OTNOC en de emissies tijdens OTNOC te verminderen, zoals vermeld in BBT 4 van de BBT-conclusies voor SA

Terug naar het overzicht

Het opstellen en uitvoeren van een risicogebaseerd OTNOC-beheersplan als onderdeel van het milieubeheersplan (zie BBT 1) om de frequentie van OTNOC en de emissies tijdens OTNOC te verminderen, zoals vermeld in BBT 4 van de BBT-conclusies voor SA
Techniektype
BBT
Extra informatie

De mate van gedetailleerdheid en formalisering van het OTNOC-beheersplan zal in de regel afhangen van de aard,
omvang en complexiteit van de installatie en alle mogelijke milieueffecten ervan

Studie BREF Slachthuizen en dierlijke nevenproducten (SA)
Studietype
Europese BREF
Laatste herziening Europese BREF-studie februari 2024
Referenties in BBT-conclusies
Milieuaspecten
Verduidelijking milieuaspecten
Algehele milieuprestaties
Sectoren