Het opstellen en uitvoeren van een milieubeheersysteem (MBS) om de algehele milieuprestaties te verbeteren, zoals vermeld in BBT 1 van de BBT-conclusies voor SA

Terug naar het overzicht

Het opstellen en uitvoeren van een milieubeheersysteem (MBS) om de algehele milieuprestaties te verbeteren, zoals vermeld in BBT 1 van de BBT-conclusies voor SA
Techniektype
BBT
Extra informatie

De mate van gedetailleerdheid en formalisering van het milieubeheersysteem zal in de regel afhangen van de aard,
omvang en complexiteit van de installatie, en alle mogelijke milieueffecten ervan.

Studie BREF Slachthuizen en dierlijke nevenproducten (SA)
Studietype
Europese BREF
Laatste herziening Europese BREF-studie februari 2024
Referenties in BBT-conclusies
Milieuaspecten
Verduidelijking milieuaspecten
Algehele milieuprestaties
Sectoren