Het opstellen en uitvoeren van een beheersysteem voor chemische stoffen (CMS) dat deel uitmaakt van het milieubeheersysteem (zie BBT 1), om de algehele milieuprestaties te verbeteren, zoals vermeld in BBT 3 van de BBT-conclusies voor SA

Terug naar het overzicht

Het opstellen en uitvoeren van een beheersysteem voor chemische stoffen (CMS) dat deel uitmaakt van het milieubeheersysteem (zie BBT 1), om de algehele milieuprestaties te verbeteren, zoals vermeld in BBT 3 van de BBT-conclusies voor SA
Techniektype
BBT
Extra informatie

De mate van gedetailleerdheid en formalisering van het CMS zal in de regel afhangen van de aard, omvang en
complexiteit van de installatie.

Studie BREF Slachthuizen en dierlijke nevenproducten (SA)
Studietype
Europese BREF
Laatste herziening Europese BREF-studie februari 2024
Referenties in BBT-conclusies
Milieuaspecten
Verduidelijking milieuaspecten
Algehele milieuprestaties
Sectoren