Het monitoren van de belangrijkste procesparameters (bv. continue monitoring van debiet, pH en
temperatuur van het afvalwater) op cruciale locaties (bv. aan de inlaat en/of uitlaat van de
voorbehandeling van het afvalwater, aan de inlaat van de ei...

Terug naar het overzicht

Het monitoren van de belangrijkste procesparameters (bv. continue monitoring van debiet, pH en temperatuur van het afvalwater) op cruciale locaties (bv. aan de inlaat en/of uitlaat van de voorbehandeling van het afvalwater, aan de inlaat van de eindbehandeling van het afvalwater, op het punt waar de emissie de installatie verlaat) voor de afvalwaterstromen die zijn vastgesteld in de inventaris van inputs en outputs (zie BBT 2), zoals vermeld in BBT 5 van de BBT-conclusies voor SA
Techniektype
BBT
Studie BREF Slachthuizen en dierlijke nevenproducten (SA)
Studietype
Europese BREF
Laatste herziening Europese BREF-studie februari 2024
Referenties in BBT-conclusies
Milieuaspecten
Sectoren