Het efficiënter gebruiken van hulpbronnen, door het toepassen van minimalisering van de biologische afbraak van dierlijke bijproducten en/of eetbare nevenproducten en scheiding van recycling/terugwinning van residuen, en een combinatie met een of be...

Terug naar het overzicht

Het efficiënter gebruiken van hulpbronnen, door het toepassen van minimalisering van de biologische afbraak van dierlijke bijproducten en/of eetbare nevenproducten en scheiding van recycling/terugwinning van residuen, en een combinatie met een of beide technieken c) en d), zoals vermeld in BBT 12 van de BBT-conclusies voor SA
Techniektype
BBT
Studie BREF Slachthuizen en dierlijke nevenproducten (SA)
Studietype
Europese BREF
Laatste herziening Europese BREF-studie februari 2024
Referenties in BBT-conclusies
Milieuaspecten
Sectoren