Het efficiënt gebruiken van hulpbronnen en het verminderen van de hoeveelheid voor verwijdering bestemd afval, door de biologische behandeling van organische residuen afkomstig van de voorbehandeling van ruwewolvezels door ontvetting (bv. vuil, slib...

Terug naar het overzicht

Het efficiënt gebruiken van hulpbronnen en het verminderen van de hoeveelheid voor verwijdering bestemd afval, door de biologische behandeling van organische residuen afkomstig van de voorbehandeling van ruwewolvezels door ontvetting (bv. vuil, slib van afvalwaterzuivering), zoals vermeld in BBT 33 van de BBT-conclusies voor TXT
Techniektype
BBT
Studie BREF Textiel (TXT)
Studietype
Europese BREF
Laatste herziening Europese BREF-studie januari 2023
Referenties in BBT-conclusies
Milieuaspecten
Sectoren