Het beperken van diffuse emissies naar lucht (bv. VOS ten gevolge van het gebruik van organische oplosmiddelen), door de diffuse emissies op te vangen en de afgassen naar een behandelingssysteem te sturen, zoals vermeld in BBT 22 van de BBT-conclusie...

Terug naar het overzicht

Het beperken van diffuse emissies naar lucht (bv. VOS ten gevolge van het gebruik van organische oplosmiddelen), door de diffuse emissies op te vangen en de afgassen naar een behandelingssysteem te sturen, zoals vermeld in BBT 22 van de BBT-conclusies voor TXT
Techniektype
BBT
Studie BREF Textiel (TXT)
Studietype
Europese BREF
Laatste herziening Europese BREF-studie januari 2023
Referenties in BBT-conclusies
Milieuaspecten
Sectoren