Hergebruik van kalksteenslib als bodemverbeteraar in de tuinbouw

Terug naar het overzicht

Hergebruik van kalksteenslib als bodemverbeteraar in de tuinbouw
Techniektype
Geen BBT
Extra informatie

Hoewel deze toepassing technisch mogelijk is, kan ze niet gebruikt worden aangezien kalksteenstof niet vermeld wordt iin de limitatieve lijst afvalstoffen die als bodemverbeterend middel kunnen worden gebruikt; Deze afvalstof mag bijgevolg niet gebruikt worden als secundaire grondstof.

Studie BBT voor natuursteen
Studietype
Vlaamse BBT
Laatste herziening Vlaamse BBT-studie januari 2004
Referenties in Vlaamse BBT-studie
Milieuaspecten
Sectoren