Gebruik van alle noodzakelijke maatregelen om verontreiniging bij stopzetting van de activiteiten te voorkomen; ondermeer: beperking van risico's en kosten door nauwkeurig ontwerp; verbeterprogrammas; stopzettinggsplan