Gassen die chloor bevatten (waterstof nevenproduct en afgassen van ventilatie van elektroliet en HCl tanks) behandelen door efficiënte alkalische wassing om chlooremissies te reduceren

Terug naar het overzicht

Gassen die chloor bevatten (waterstof nevenproduct en afgassen van ventilatie van elektroliet en HCl tanks) behandelen door efficiënte alkalische wassing om chlooremissies te reduceren
Techniektype
BBT
Extra informatie

BBT-gerelateerde waarde voor chlooremissies: 0,05-1 g Cl2 per ton natriumchloraat.

Studie BREF Anorganische bulkchemicaliën - vast en overig (LVIC-S)
Studietype
Europese BREF
Laatste herziening Europese BREF-studie januari 2007
Referenties in Europese BREF-studie
Milieuaspecten
Sectoren