Emissies naar lucht van stof en lood die afkomstig zijn van loodbaden verminderen, door het gebruik van alle technieken, zoals vermeld in BBT 51 van de BBT-conclusies voor FMP

Terug naar het overzicht

Emissies naar lucht van stof en lood die afkomstig zijn van loodbaden verminderen, door het gebruik van alle technieken, zoals vermeld in BBT 51 van de BBT-conclusies voor FMP
Techniektype
BBT
Studie BREF Ferrometaalverwerkende industrie (FMP)
Studietype
Europese BREF
Laatste herziening Europese BREF-studie november 2022
Referenties in BBT-conclusies
Milieuaspecten
Sectoren