Emissie van ozonafbrekende stoffen voorkomen

Terug naar het overzicht

Emissie van ozonafbrekende stoffen voorkomen
Techniektype
BBT
Extra informatie

Maatregelen ter beperking van lekkage van b.v. ammoniak of glycol zijn noodzakelijk; deze alternatieven kunnen oorzaak zijn van gezondheids- en veiligheidsproblemen.

Studie BBT voor de zuivelindustrie
Studietype
Vlaamse BBT
Laatste herziening Vlaamse BBT-studie september 2007
Referenties in Vlaamse BBT-studie
Milieuaspecten
Sectoren